1/10

1/32

1/7
Hilton Garden Inn                  
Tbilisi. Georgia 
 
 
 
 
 

 

Cafe 
Lopota. Georgia    
 
 
 
 
 

 

1/16

1/11
Transformation and Renovation
Tbilisi. Georgia 
 
 
 
 
 

 

1/3
G.Vino City Wine Hotel                     
Tbilisi. Georgia 
 
 
 
 
 

 

Hotel Borjomo hills                      
Borjomi. Georgia 
 
 
 
 
 

 

1/8
Spa Center
Lopota. Georgia                 
 
 
 
 
 

 

Eco Spece/ Hotel/ Resorts                        
Bakuriani. Georgia 
 
 
 
 
 

 

  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle